top of page
IMG_20220307_084704.jpg

Resevillkor

Monte Ski v. Kirstine Hedegaard AB

1. Resans utformning

Resen är arrangerat av Monte Ski, ett svenskt bolag, som ägs och drivs av Kirstine Hedegaard AB.

 

Resor, som beställas genom Monte Ski består endast av boende. Beställaren står själva för transport till och från start stället samt liftkort. 

2. Pris och betaling 

På resebeviset framgår vad som ingår i resans pris. Alla utgifter, som inte framgår av resebeviset, ska beställaren själv stå för. Betalningsmetoder framgår av resebeviset.  

Betalningen delas upp i två: 

Depositum på 30% av resans pris måste betalas när resan beställas. Det exakta belopp samt datum för betalning av depositum framgår av resebeviset. Depositum återbetalas inte vid avbokning av resan. 

Resans restbelopp måste betalas senast 3 månader innan resans start. Det exakta belopp samt datum för slutbetalning framgår av resebeviset.  

Såvida där vid beställning av resan är mindre än 3 månader till resans startdatum måste hela beloppet betalas på en gång. 

Om beställaren inte betalar rättidigt äger Monte Ski rätt att avboka resan. 

3. Avbokning

Resan kan avbokas fram till 3 månader innan resans startdatum. Depositum återbetalas inte vid avbokning. En resa kan överlämnas till annan beställare utan extra kostnader. Kontaktuppgifter till ny beställare samt vem som överdrar sin resa måste upplysas till Monte Ski direkt. 

4. Beställarens skyldighet

4.1 Giltiga resedokumenten

Det är beställarens eget ansvar att ta med pass, som är giltigt under resan, samt andra aktuella dokument, härunder det blå EU-sjukförsäkringskort. 

Beställaren är ansvarig för att hens namn, som framgår av resebeviset, är identiska med hela namnet i beställarens pass. 

4.2  Infinna sig i tid

Det är beställarens eget ansvar att infinna sig i tid på det avtalade startställe, oavsett om det är i början på eller under resan. Vid eventuella förseningar måste Monte Ski kontaktas omedelbart. 

4.3 Anvisningar samt trivselsregler

Beställaren är skyldig att följa Monte Ski’s anvisningar under resan. Beställaren är dessutom skyldig att följa trivselsregler på restauranger, barer, refugier, skidliftar etc. under resan. 

4.4 Extra utgifter

Beställaren är själv ansvarig för alla extra utgifter som kan uppstå om inte ovanstående följas. 

5. Force Majeure 

Vid skador, fel, brist eller inte-genomförbara resor orsakat av katastrof, krig, strejk, epidemi eller annan händelse av force majeure-karaktär ersätter Monte AB inte resans utgifter eller eventuella extra-utgifter som kan komma. 

Senest opdateret 6. januar 2023

IMG_20190209_073826.jpg
Trek (2 of 22).jpg
IMG20230127073554.jpg
bottom of page