top of page
IMG_20220307_084704.jpg

Rejsebetingelser 

Monte Ski v. Kirstine Hedegaard AB

1. Rejsens udformning

Rejsen er arrangeret af Monte Ski, en svensk virksomhed, som ejes og drives af Kirstine Hedegaard AB. 

Rejser, som bestilles gennem Monte Ski består udelukkende af indkvarteringer. Bestilleren sørger selv for transport til og fra startstedet samt liftkort.  

2. Pris og betaling 

På rejsebeviset fremgår det, hvad der indgår i rejsens pris. Alle udgifter, som ikke fremgår af rejsebeviset, skal bestilleren selv stå for. Betalingsmetoder fremgår af rejsebeviset. 

 

Betalingen sker i to omgange: 

 

  • Et depositum på 30% af rejsens pris skal betales ved bestilling af rejsen. Det præcise beløb samt datoen for betaling af depositum fremgår af rejsebeviset. Depositum tilbagebetales ikke ved eventuel afbestilling. 

 

  • Rejsens resterende beløb skal betales senest 3 måneder inden rejsens start. Det præcise beløb samt dato for restbetalingen fremgår af rejsebeviset. 

 

Såfremt der ved rejsens bestilling er mindre end 3 måneder til afrejse, skal hele beløbet betales på en gang. 

 

Hvis bestilleren ikke betaler til de af rejsebeviset angivne datoer, har Monte Ski ret til at aflyse rejsen. 

3. Afbestilling 

Rejsen kan afbestilles frem til 3 måneder inden rejsens start. Depositum tilbagebetales ikke ved afbestilling. En rejse kan overdrages til anden bestiller uden ekstraomkostninger. Kontaktoplysninger til ny bestiller samt hvem rejsen overdrages fra skal umiddelbart oplyses til Monte Ski. 

 

4. Bestillerens forpligtelser 

4.1 Gyldige rejsedokumenter

Det er bestillerens eget ansvar at medbringe pas, der er gyldigt under rejsen, samt andre aktuelle dokumenter, herunder det blå EU-sygesikringsbevis. 

 

Bestilleren er ansvarlig for at de navne, der fremgår af rejsebeviset, er identiske med det fulde navn, som står i bestillerens pas. 

 

4.2 Rettidigt fremmøde

Det er bestillerens ansvar at møde i tide på det aftalte startsted, være sig i starten af eller undervejs på rejsen. Ved eventuelle forsinkelser skal Monte Ski kontaktes hurtigst muligt. 

 

4.3 Anvisninger samt ordensregler 

Bestilleren er forpligtet til at følge Monte Ski’s anvisninger undervejs på rejsen. Bestilleren er ydermere forpligtet til at følge ordensreglerne på restauranter, barer, refugier, skilifter samt andre steder I besøger på rejsen. 

 

4.4 Ekstraudgifter 

Bestilleren er selv ansvarlig for alle eventuelle ekstraudgifter som kan opstå, hvis ovennævnte ikke følges. 

 

5. Force Majeure 

Ved skader, fejl, mangler eller ikke-gennemførlige rejser forårsaget af naturkatastrofer, krig, strejke, epidemi eller anden force majeure-lignende hændelse erstatter Monte Ski ikke rejsens udgifter eller ekstra udgifter som skulle opstå. 

Senest opdateret 6. januar 2023

IMG_20190209_073826.jpg
Trek (2 of 22).jpg
IMG20230127073554.jpg
bottom of page